6 czerwca 2014

...stare widokówki - Polska cz.15...

RABKA
Pijalnia i Klub Zdrojowy
wg fotografii barwnej K. Kaczyńskiego
1971
RABKA
Fragment uzdrowiska
wg fotografii barwnej K. Kaczyńskiego
1971
RABKA
Państwowy Teatr Lalek "Rabcio".
fot. Jerzy Sierosławski
REWAL *
ROGALIN
Rokokowo-klasycystyczny pałac z lat 1770-82
i 1 ćw. XIX w. - fasada ogrodowa.
wg fotografii barwnej P. Krassowskiego
1970
RYBNIK
Ulica Wysoka
wg fotografii barwnej M. Raczkowskiego
1972
RYBNIK
Fragment Rynku
wg fotografii barwnej K. Kaczyńskiego
1969
RYBNIK
Fragment ulicy Wysokiej
fot. J. Chojnacki, A. Zborski
1975
RYBNIK
Ratusz. Ośrodek Wypoczynkowo-Sportowy RZPW.
Siedziba Komitetu Miejskiego i Powiatowego PZPR.
Plac Wolności.
fot. J. Sudecki
1975
RYBNIK
Dworzec PKS
fot. J. Chojnacki, A. Zborski
1975
RZESZÓW
Pomnik Walk Rewolucyjnych (proj. M. Konieczny).
Fragment nowego budownictwa mieszkaniowego.
fot. Z. Postępski
plan miasta PPWK
1979
(*) - ze zbiorów znajomej