16 sierpnia 2013

...stare widokówki - świat cz.8...

Bengazi

1975
Damas. Syrie. Panorama * 
Syria *
Cennet Şehir - Antalya
Datça
1986
Istambul - Turkey
The Mosque of Süleymaniye (Soliman the Magnificent)
Kuşadası
Kuşadası
Milas
Pamukkale
1984
Istambuł, Turcja.
 Sultanahmet camii (1616)
1981 **


* ...widokówki opatrzone stemplami:


** ...ze zbiorów znajomej...